Ja det kan du, men nyttan av skärmen minskar drastiskt.