Ja av flera skäl, bla av säkerhetsskäl och för att potentialutjämna anläggningen. Enligt starkströmsföreskrifterna skall alltid utsatt del jordas.

OBS! Detta gäller även vid oskärmade nät.