Kan inträffa i kablar som ligger nära varandra under en längre sträcka.
Signalstörningarna från ett par i den ena kabeln kan påverka ett par i den andra kabeln på ett oförutsägbart sätt ett s.k. Alien Crosstalk. Alien Crosstalk specificeras numera som Powersum Next mellan kabel A och B i tex en siameskabel. Detta går ej att mäta i fält utan måste typprovas av kabelleverantören.