3 dB regeln gäller för ISO 11801 och SS-EN 50173-1 och tillämpas vid s.k. ”short links”. Vid korta kabellängder när dämpningen i länken understiger 3 dB tas inte hänsyn till resultaten för Return Loss.