En länk inkluderar 90m kabel och mäts från panel till uttag. Det finns speciella permanent länk adaptrar till instrumenten som är försedda med 2m kablage och en modularkontakt. Vid kategori 6 mätningar finns det speciella länkadaptrar för olika kabelsystem.

En kanal inkluderar 90m kabel och upp till 10m anslutningskablage vid panel och uttag. Det finns speciella kanal adaptrar till instrumenten där anslutningskablaget från installationen ansluts.