Kategori beskriver produkternas individuella prestanda genom att specificera de elektriska egenskaperna för varje komponent. Genom att installera komponenterna tillsammans erhålls en färdig länk vilken definieras som en klass.

Följande samband råder:

  • Kategori 5/5e ger länk klass D
  • Kategori 6 ger länk klass E
  • Kategori 7 ger länk klass F

Förenklat gäller att kategori begreppet används av tillverkarna och länk begreppet används av installatören vid inmätning av nätet.