Permanent Länk.
Är definierad i TIA 568B, ISO 11801 och SS-EN 50173-1. Inkluderar installerad kabel, modularkontakten i panelen och modularuttaget samt en eventuell s.k. ”Consolidation point” (ex. vid nerföringsstavar). Länkadapterns kablage ingår inte utan mätningen startar från mätkablagets modularkontakt.