Nätet som förbinder arbetsplatsen med korskopplingen på våningsplanet, max 90 m installerad kabel. Oftast koppar datakabel.