Nätet som förbinder våningsplanens korskopplingar med byggnadens centrala korskoppling, max 500 m installerad kabel. Oftast optokabel för datatrafik och
koppar telekabel för telefoni.