Next eller näröverhörningsdämpning är den störsignal som kopplas in från ett närliggande par. Mätningen sker i de närmaste ändarna av kabeln från bägge hållen. Överhörningen varierar beroende på frekvens och mäts därför i olika frekvensområden längs hela bandbredden.