Return Loss är skillnaden mellan den signal som sänds in i kabeln och den signal som reflekteras tillbaks i kabeln.