Alla plaster åldras även en mantel på en kabel. Har du böjt kabeln mer än tillåtet så ökar risken för att plasten spricker när kabeln åldras. Även kabelns elektriska egenskaper påverkas om den böjs för mycket och speciellt vid upprepade tillfällen. Detta kan leda till att inmätningen ej blir godkänd.