Spridningsnätet är generellt för både tele och datatrafik. Vid längre sträckor än 90 m kan viss trafik, tex Ethernet, sluta att fungera pga att dämpningen blir för stor.