Ursprunget kommer från amerikanska TIA 568 som sedan har förts in i ISO 11801 och SS-EN 50173-1. De olika kategorierna beskriver produkternas individuella prestanda genom att specificera de elektriska egenskaperna för varje komponent.