Det finns två olika scheman eftersom deltagarna i standardiseringen ej kom överens om vilket schema som skulle väljas bägge blev tillåtna. Skillnaden mellan A och B är att par 2 och 3 skiftar plats. I Sverige används normalt B-koppling. I USA används normalt A-koppling.

568B