Varför ska datakabeln anslutas i en korskopplingspanel och ett arbetsplatsuttag?