• Kategori 5/5e, överföring upp till 100 MHz
  • Kategori 6, överföring upp till 250 MHz
  • Kategori 7, överföring upp till 600 MHz