ELKO LINK HOME är en systemlösning där alla produkter i systemet är utprovade mot varandra för att klara de höga frekvenser som krävs för TV signaler. Den kabel som används i ELKO Link Home C7 är en PiMF kabel med vit halogenfri yttermantel.