För grossister som köpt direkt av oss ring kundsupport på 08-449 27 27 för att erhålla ett returnummer. Med alla returer skall ifylld reklamationsblankett finnas, enligt överenskommelse mellan Elbranschens organisationer. Då blanketten är avsedd för ett flertal olika produkttyper behövs endast relevanta uppgifter för aktuell produkt fyllas i. Viktigast för ELKO är en riktig felbeskriving.

Reklamationstiden på våra produkter är två år.