Utbildning och certifiering

Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar med installation, försäljning och projektering.

 

TCS certifieringsutbildning

Enligt elbranchens framtidsstudie går vi mer och mer mot en teknikbranch, med en kraftig tillväxt inom svagströmsområdet.  Kommunikationen mellan olika tekniksystem kommer att vara IP-baserad. Därför är det väl motiverat för företagen att öka kompetensen hos sina medarbetare på datanätsinstallationer. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med installation,  försäljning och projektering av datanät. Ökad kunskap inom området minskar de problem som kan förekomma vid installation.

 

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.