Dimmer

Sparar man någon energi om man dimrar ner ljuset med dimmer?
Ja, det gör man. Olika mycket beroende på ljuskälla och dimmer. Ett ungefärligt mått på besparingen, om man dimrar ner en normal glödlampa, är att man spar c:a 20 % energi vid 25 % neddimring. Med 230V halogenlampor blir besparingen likvärdig. Det man också spar på är lampans livslängd.

Varför går säkringen sönder när det är en ljuskrona ansluten?
Detta kan bero på att det är många lampor i en ljuskrona som är parallellkopplade. Många parallellkopplade glödtrödar ger höga startströmmar i det ögonblick man tänder och detta bränner av säkringstråden.

Varför går säkringen i dimmern sönder just när glödlampan går sönder?
Små glödlampor med E14 sockel är så små att glödtråden som går av när lampan går sönder ofta faller emot måtstående sida och etablerar en kortslutning. Kortslutning ger en så hög strömpuls att säkringstråden brinner av.

Varför måste man reducera lastens storlek när man anluter 230V halogen?
Halogenlampor 230V har betydligt högre startströmmar än en vanlig glödlampa. För stora startströmmar kan reducera livlängden och/eller eventuellt förstöra dimmern. De höga startströmmarna beror på att en halogenlampa har grövre lystråd än vanlig glödlampa.
 
Hur tar man isär en dimmer?
På de vanliga dimmrarna med vridratt är det bara att vrida ratten(1) förbi ändläget så den "slirar" på axeln och samtidigt dra. När ratten är avtagen är det bara att lossa centrummuttern(2) och lyfta av centrumplatta och ram(3). Montering går till i omvänd ordning.


Kan man "dimmra" en handdukstork?
Ja, det går bra med alla dimmrar som klarar vanlig resistiv last, vilket gäller de allra flesta dimmrarna. Man skall dock tänka på att inte belasta dimmern fullt ut. Välj en dimmer så att den max utnyttjas till 75%. Detta är normalt inget problem eftersom de flesta vanliga handdukstorkarna har en effekt på mellan 50 och 80W. Större handdukstorkar med värmekälla även för uppvärmning kan ha högre effekt och då måste tillräckligt stor dimmer väljas.

Vad är transientskydd och överspänningar?
Induktiv last som kopplas in och ur skapar ofta skadliga störspänningar på över 8000V på det lokala nätet i en fastighet. Erfarenhetsmässigt vet man att transistordimmrar inte klarar så höga spänningstoppar. För att undvika problem kan transientskydd monteras på induktiva laster som lysrör, kontaktorer och reläer. Använd ELKO transientskydd.

Varvtalsreglering av motorer?
Denna typ av "dimmer" har vridströmbrytare som ser till att motorn startar på full effekt vid tillslag. En trögstartad motor måste ha full effekt för att kunna starta men hastigheten kan sedan regleras ned.   

Vad är "soft-start"?
Dimmer som har en startfunktion som gör att den startar gradvis vid påslag. Starttiden är ca. 1 sek. Det finns också transformatorer med soft-start Vid dimmring av sådana transformatorer med dimmer som också har soft-start kan startiden upplevas som extra lång.

Olika typer av belastning på samma dimmer samtidigt?
Glödlampor kan kombineras med alla andra typer av belastning. Det bästa är att alltid välja en dimmer för varje speciell lasttyp. Måste olika lasttyper väljas så kan man välja på dimmern framkant (RL) eller bakkants-styrning (RC). ELKO RS 100VA, E-nr 13 631 69.

Vilken kabelarea skall användas vid anslutning av dimmer?
Använd aldrig större ledararea än 1,5mm2 som anslutning av dimmer och last. (för dimmer upp till 2300W)  Detta för att begränsa startströmmarna.

Hur stor är max belastningen för en 1-10V dimmer?
Brytfunktionen för 230V klarar 6A resistiv last, men bara 2A induktiv eller kapacitiv last. (lysrör) Regleringen för 1-10V klarar 200mA. En lysrörsarmatur belastar dimmern med 1mA. 1-10V spänningen genereras i armaturens driftdon.

Hur stor transformatorlast kan användas?
Max transformatorlast är det som finns angett på dimmern, men den sammanlagda lampbelastningen måste vara mindre p.g.a. förlust i transformatorn. Räkna med 10-20% lägre sammanlagt lamplast.

Varför flimrar lyset?
Lysrör flimrar när belastningen är för liten eller när dimmer och belastning inte passar ihop. 1 eller flera bottenlaster måste då anslutas.

Vilken bottenlast skall vi använda ?
Det bästa är att använda en rent resistiv last, t.ex. en glödlampa på 25-40W, eller 1 eller fler bottenlaster monterade i armaturerna. Bottenlast från ELKO heter E-nr 13 630 86.

Varför måste det användas bottenlast?
För att lyset inte skall flimra.
Bottenlast från ELKO heter E-nr 13 630 86.

När måste bottenlast användas?
Vi dimmring av alla typer av lysrör och när belastningen är mindre än dimmerns min.belastning. Bottenlast finns i ELKOs sortimen under E-nr 13 630 86.

Hur kan vi mäta spänningen ut från en dimmer?
På grund av att sinuskurvan kapas av mer eller mindre måste spänningen mätas med ett TRMS-instrument som visar sann växelström.

Hur stort är spänningsfallet när man använder en dimmer?
Spänningsfallet över en dimmer som är ställd på max.nivå varierar med dimmertyp och är mellan 5-10% av nätspänningen.

Hur stor är effektförluten i en dimmer?
Effektförlusten varierar med belastningen på dimmern och är i storleksordningen 1-3% av belastningen.

Varför blir dimmern varm?
Dimmern blir varm för att det alltid är en effektförlust triacen eller transistorn.

Hur varm kan en dimmer vara?
Max tillåten temperatur på anslutningsledarna är 70°C, och max yttemperatur är 85°C. En dimmer är testad och certifierad i förhållande till dessa temperaturer. En dimmer som används mycket bör belastas så att temperaturen hålls nere.

Hur mycket kan en dimmer belastas?
En dimmer kan vid normal rumstemperatur, 20-25°C, maximalt belastas med den angivna märkeffekten. Vid högre rumstemperatur eller där fler dimmrar eller andra produkter som avger värme monteras intill varandra, måste belastningen på varje produkt reduceras. Se belastningskurva i bruksanvisningen for dimmrn. En dimmer som användes mycket bör inte belastas med mer än 80% av godkänd belastning. Där 2 dimmer monteras i 1 dubbeldosa, bör belastningen reduceras till 70% på bägge dimmrarna.
 

Vad är en transistordimmer?
En transistordimmer är en bakkantsdimmer. Sinuskurvan kapas i bakkant.

Vad är en triacdimmer?
En triacdimmer är en framkantsdimmer. Sinuskurvan kapas i framkant.

Vad är en tyristordimmer?
En tyristordimmer är det samma som en framkantsdimmer. Det användes 2 tyristorer för att klara båda halvorna av sinuskurvan. Tyristorer användes bara i mycket stora dimmrar. 2 tyristorer monterade tillsammans blir en triac, som är mest vanligt i framkantsstyrda dimmrar.

Vad är framkantsstyrning?
En del av sinuskurvans framkant tas bort med hjälp av en triac.

Vad är kapacitiv last?
Kondensatorer och elektroniska transformatorer och förkopplingsdon med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten.

Vad är induktiv last?
Transformatorer, reläer, spolar av olika typer och lysrör med magnetisk reaktor. Fasvinkeln är förskjuten.

Vad är resistiv last?
Glödlampor, värmeelement och andra belastningar med motstånd. Fasvinkeln är noll. 
 
Kan man styra en vanlig dimmer från fler håll ? (Trappkoppling)
Ja, de flesta dimmrar kan "trappkopplas" men inte 2 dimmrar utan en dimmer och en strömställare (trapp,6) i kombination. Se bild. Det spelar ingen roll från vilket håll fas resp. noll kommer ifrån. Belysningskällan kan monteras på alt. ställe.
 
 
Vad är ett transientskydd?
Ett transientskydd är en kondensator och ett motstånd i serie. Transientskydd användes för att ta bort störningar (strömspikar) på elnätet. I ELKOs sortiment finns ett transientskydd som är utmärkt att montera på ex.vis spolar (induktiva laster) som ger ifrån sig störningar.