Rörelsevakter

Vad är ett transientskydd?
Ett transientskydd är en kondensator och ett motstånd i serie. Transientskydd användes för att ta bort störningar (strömspikar) på elnätet. I ELKOs sortiment finns ett transientskydd, som är utmärkt att montera på ex.vis spolar (induktiva laster) som ger ifrån sig störningar.

Kan PIRar styra reläer eller trappautomater?
Ja, det går bra men lasten måste vara tillräckligt stor. Det går bäst med PIRar som är anslutna även med nollan. Exempelvis E13 630 29. Lasten i ett relä eller trappautomat är en induktiv last(spole). Induktiva laster sprider "strömspikar" vid till- och frånslag som kan störa PIRens funktion. Detta går att lösa genom att montera ett transientskydd över spolen. I ELKOs sortiment finns ett lämpligt transientskydd.

Kan fler PIRar parallellkopplas för att styra samma belastning?
Ja, det går normalt bra, men det bör aldrig kopplas mer än vad som anges i anvisningarna. En del PIR går det bara med 5st andra ända upp till 10st. Tänk också på att välja rätt PIR till rätt last.