Rörelsevakter

Vad är ett transientskydd?
Ett transientskydd är en kondensator och ett motstånd i serie. Transientskydd användes för att ta bort störningar (strömspikar) på elnätet. I ELKOs sortiment finns ett transientskydd, E-nr 13 015 45 som är utmärkt att montera på ex.vis spolar (induktiva laster) som ger ifrån sig störningar.

Kan PIRar styra reläer eller trappautomater?
Ja, det går bra men lasten måste vara tillräckligt stor. Det går bäst med PIRar som är anslutna även med nollan. Exempelvis E-nr 13 015 02. Lasten i ett relä eller trappautomat är en induktiv last(spole). Induktiva laster sprider "strömspikar" vid till- och frånslag som kan störa PIRens funktion. Detta går att lösa genom att montera ett transientskydd över spolen. I ELKOs sortiment finns ett lämpligt transientskydd, E-nr 13 015 45.

Kan fler PIRar parallellkopplas för att styra samma belastning?
Ja, det går normalt bra, men det bör aldrig kopplas mer än vad som anges i anvisningarna. En del PIR går det bara med 5st andra ända upp till 10st. Tänk också på att välja rätt PIR till rätt last.

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Hämta ditt exemplar
   på närmaste Elgrossist
   eller ladda ner den via
       
ELKOs APP eller
         som pdf här.