RWC

Kan jag byta en äldre tryckknapp mot en ny?
Det går inte att ersätta en tryckknapp i en "gammal" anläggning mot en ny membran tryckknapp.
 
Ledningsövervakning
Larmar om någon ledare i anropsslingan tappar kontakten. Med signaluttag, larmar om sladdtryckknapp lossnar ur signaluttaget. Fungerar endast om sladdtryckknapp
E55 045 04 används. I annat fall bygla mellan 1 och 3.
 
Rumslampan fortsätter att blinka efter återställning
Kontrollera att byglingen är gjord i sista signaltryckknappen. Om sladdtryckknapp 
E55 045 04 används måste alltid bygling ske mellan 1 och 3 i signal uttaget.
 
 
 
  

 

 

 

 

ELBOKEN 2019!

 
      ELBOKEN 2019 
   den 21:e i ordningen

     Ladda ner Elboken 
         som pdf här.