Tele/data

Vad är ett stamnät?
Nätet som förbinder våningsplanens korskopplingar med byggnadens centrala korskoppling, max 500 m installerad kabel. Oftast optokabel för datatrafik och
koppar telekabel för telefoni.
 
Vad är ett spridningsnät?
Nätet som förbinder arbetsplatsen med korskopplingen på våningsplanet, max 90 m installerad kabel. Oftast koppar datakabel.
 
Vad är Alien X-talk?
Kan inträffa i kablar som ligger nära varandra under en längre sträcka.
Signalstörningarna från ett par i den ena kabeln kan påverka ett par i den andra kabeln på ett oförutsägbart sätt ett s.k. Alien Crosstalk. Alien Crosstalk specificeras numera som Powersum Next mellan kabel A och B i tex en siameskabel. Detta går ej att mäta i fält utan måste typprovas av kabelleverantören.
 
Vad är den så kallade 4 dB–regeln?
4 dB regeln gäller för ISO 11801 och SS-EN 50173-1 och tillämpas vid s.k. ”short links”. Vid korta kabellängder när dämpningen i länken understiger 4 dB tas inte hänsyn till resultaten för NEXT, PSNEXT, ACR och PSACR. Regeln gäller i princip för alla klass D-länk tester med kabellängder under 20m och för klass E-länk under 10m. Det är viktigt att ha den senaste mjukvaran till instrumentet för att hänsyn ska tas till 4dB regeln.
 
Vad är den så kallade 3 dB–regeln?
3 dB regeln gäller för ISO 11801 och SS-EN 50173-1 och tillämpas vid s.k. ”short links”. Vid korta kabellängder när dämpningen i länken understiger 3 dB tas inte hänsyn till resultaten för Return Loss.
 
Return Loss fel, vad kan det beror på?
Return Loss orsakas av impedansmissanpassningar som oftast beror på dålig kontaktering, för långt upptvinnade par eller en dålig kabel. Klarar produkterna kraven för respektive kategori eller används fel mätkablar? Kategori 6 nät har länkadaptrar som är anpassade för olika kabelsystem
 
Vad är Return Loss?
Return Loss är skillnaden mellan den signal som sänds in i kabeln och den signal som reflekteras tillbaks i kabeln.
 
Jag får ”Next-fel” – vad beror det på?
Next fel beror oftast på för långt upptvinnade par vid kontaktering. Partvinningen får maximalt öppnas 13mm för kat 5e och 6 mm för kat 6. Grundregeln är minsta möjliga upptvinning d.v.s. vad som behövs för att kontaktera.
 
Vad är Next (Near and Crosstalk) för något?
Next eller näröverhörningsdämpning är den störsignal som kopplas in från ett närliggande par. Mätningen sker i de närmaste ändarna av kabeln från bägge hållen. Överhörningen varierar beroende på frekvens och mäts därför i olika frekvensområden längs hela bandbredden.
 
Vad är det för skillnad mellan kategori 5 och 5e?
Kategori 5e togs fram för att möta kraven vid samtidig överföring på alla fyra paren, vilket bla gäller för Gigabit Ethernet. Både kategori 5 och 5e är specificerat upp till 100 MHz men skillnaden är att kategori 5e har strängare krav. OBS! För ISO 11801 och SS-EN 50173-1 har man valt att behålla benämningen kategori 5 vilket motsvarar 5e i amerikanska TIA 568B.
 
Vilka kategorier specificeras i ISO 11801 och SS-EN 50173-1 och vad betyder de?
  • Kategori 5/5e, överföring upp till 100 MHz
  • Kategori 6, överföring upp till 250 MHz
  • Kategori 7, överföring upp till 600 MHz
 
Vad kommer kategorierna från?
Ursprunget kommer från amerikanska TIA 568 som sedan har förts in i ISO 11801 och SS-EN 50173-1. De olika kategorierna beskriver produkternas individuella prestanda genom att specificera de elektriska egenskaperna för varje komponent.
 
Vad är det för skillnad mellan kategori och klass?
Kategori beskriver produkternas individuella prestanda genom att specificera de elektriska egenskaperna för varje komponent. Genom att installera komponenterna tillsammans erhålls en färdig länk vilken definieras som en klass.

Följande samband råder:
  • Kategori 5/5e ger länk klass D
  • Kategori 6 ger länk klass E
  • Kategori 7 ger länk klass F
 
Förenklat gäller att kategori begreppet används av tillverkarna och länk begreppet används av installatören vid inmätning av nätet.
 
Vad är en kanal länk?
Kanal Länk.
Är definierad i TIA 568B, ISO 11801 och SS-EN 50173-1. Inkluderar installerad kabel, modularkontakten i panelen och modularuttaget, korskopplingskablage vid arbetsplatsuttaget, upp till två korskopplingar vid panelen samt en eventuell s.k. ”Consolidation point” (ex. vid nerföringsstavar). Mätningen inkluderar modularkablagen i bägge ändar utom RJ 45 kontakten som ansluts i kanaladaptern.
 
Vad är en permanent länk?
Permanent Länk.
Är definierad i TIA 568B, ISO 11801 och SS-EN 50173-1. Inkluderar installerad kabel, modularkontakten i panelen och modularuttaget samt en eventuell s.k. ”Consolidation point” (ex. vid nerföringsstavar). Länkadapterns kablage ingår inte utan mätningen startar från mätkablagets modularkontakt.
 
Vad är det för skillnad mellan att mäta länk och kanal?
En länk inkluderar 90m kabel och mäts från panel till uttag. Det finns speciella permanent länk adaptrar till instrumenten som är försedda med 2m kablage och en modularkontakt. Vid kategori 6 mätningar finns det speciella länkadaptrar för olika kabelsystem.
 
En kanal inkluderar 90m kabel och upp till 10m anslutningskablage vid panel och uttag. Det finns speciella kanal adaptrar till instrumenten där anslutningskablaget från installationen ansluts.
 
Kan jag använda oskärmat anslutningskablage i ett skärmat nät?
Ja det kan du, men nyttan av skärmen minskar drastiskt.
 
Skall stativet eller skåpet i korskopplingen jordas?
Ja av flera skäl, bla av säkerhetsskäl och för att potentialutjämna anläggningen. Enligt starkströmsföreskrifterna skall alltid utsatt del jordas.

OBS! Detta gäller även vid oskärmade nät.
 
Är det kabelns längd eller parens längd som gäller vid 90-meters regeln?
Det är kabelns längd som avses.
 
Vad händer om koppar datakabeln är längre än 90 meter i ett spridningsnät?
Spridningsnätet är generellt för både tele och datatrafik. Vid längre sträckor än 90 m kan viss trafik, tex Ethernet, sluta att fungera pga att dämpningen blir för stor.
 
Varför finns det olika inkopplingsscheman för RJ45 (568A och B)?
Det finns två olika scheman eftersom deltagarna i standardiseringen ej kom överens om vilket schema som skulle väljas bägge blev tillåtna. Skillnaden mellan A och B är att par 2 och 3 skiftar plats. I Sverige används normalt B-koppling.
 
Varför ska datakabeln anslutas i en korskopplingspanel och ett arbetsplatsuttag?
Paneler och uttag finns till för att underlätta inkoppling och drift av nätet, detta förfarande är standardiserat. Dessutom används flexibla patchkablar för att koppla in utrustningen.
 
Vad händer om jag fixerar datakabeln så hårt så att den blir deformerad?
Kabelns elektriska egenskaper förändras och du riskerar att fåt mätproblem.
 
Varför får jag inte böja kabeln lika mycket under förläggning som tex vid installation av uttag i ap?
Vid förläggning gäller att minsta böjradie är lika med 8 ggr kabelns ytterdiameter eftersom HELA kabelsträckan utsätts för böjpåkänningen, tex en skarp böj i ett VP-rör.
 
Vid engångsböjning av kabeln, tex i en apparatdosa, gäller att minsta böjradie är lika med 4 ggr  kabelns ytterdiameter.
 
Vad händer om jag böjer datakabeln mer än den föreskrivna böjradien?
Alla plaster åldras även en mantel på en kabel. Har du böjt kabeln mer än tillåtet så ökar risken för att plasten spricker när kabeln åldras. Även kabelns elektriska egenskaper påverkas om den böjs för mycket och speciellt vid upprepade tillfällen. Detta kan leda till att inmätningen ej blir godkänd.
 
Vilket antennuttag behöver jag?
Antennuttagen har olika dämpningar (signalförlust). Varje avgrening till ett annat uttag ger en dämp-ning. Det finns två olika typer av nät serie/kaskad eller stjärnnät. Rent generellt kan man påstå att om det bara är ett uttag, används ett rent slututtag. Är det två till tre uttag i serie används 7dB uttag, och om det är mer än tre uttag används 14dB uttag. Det är givetvis beroende på förstärkare och annan utrustning som ingår i installationen.
 
Kan ett uttag samtidigt användas till TV, data och telefon med en splitter?
Nej, det finns ingen splitter som klarar de tre olika signalerna idag. Elko arbetar med möjligheten att ta fram en.
 
Vilken kabeltyp används i ELKO Link Home?
ELKO LINK HOME är en systemlösning där alla produkter i systemet är utprovade mot varandra för att klara de höga frekvenser som krävs för TV signaler. Den kabel som används i ELKO Link Home är en PiMF kabel med vit halogenfri yttermantel.
 
Var hittar jag extra anslutningskablage till TV?
De säljs via elgrossister och kan köpas:
  • via en elinstallatör
  • via Elkedjan
  • via www.elbutik.se
Kan korta kabellängder under 8m användas till TV signaler?
Ja, med en dämpsats. Korta kabellängder kompenseras inte av den förinställda tilten i antennförstärkaren. I de fall en kort kabellängd används för TV signaler kan en 10dB dämpsats användas. Telefon- och datasignaler påverkas inte av korta kabellängder.