Grafisk profil

ELKO AB i text skrivs i versaler, antingen hela namnet ELKO AB eller endast ELKO. Detsamma gäller ELKO i konceptnamn som exempelvis: ELKO Plus, ELKO Wireless, osv. Elko med gemener är inte tillåtet.

Typsnitt

ELKOs primära typsnitt är MAX OT
ELKOs sekundära typsnitt är VERDANA

Logotyp

Det bör finnas gott om utrymme runt både ELKO logotyp och andra logotyper från ELKO. Använd inre cirkeln "O" i ELKOs logotyp som utgångspunkt för avstånd. Detta avstånd är ett minimum från logotyp till nästa element. Placering av element i omedelbar närhet av logotyper till Elko är inte tillåtet.
 


 
Ladda ned logopaket i zip-format. .ai- .eps- samt .jpg-filer, 300dpi i PantoneCMYK och RGB.
 

Färger