Flexi+ 2.0 skruvringSkruvring ersätter Hybridring
En ny helgängad skruvring ersätter hybridringen i enkeldosor, BigBox 2x16/20, och även de lösa ringarna som säljs som tillbehör. Skruvring­en är justerbar för skivtjocklekar 9-26 mm på låga dosor och 24-51 mm på höga dosor. Skruvringen gör precisionen enklare och mer robust för olika skivtjocklekar. Om hög ring monteras på låg dosa erhålls justeringsintervallet 24-36 mm.

Förenklat montage med ökad skruvlängd
Omformade kilar där skruvarna är fästa ger 3 mm ökad skruvlängd (skruvöverlappning). Justeringen förenklar montaget av apparater. Ökade skruvlängden gäller enkeldosor och även de lösa skruvringarna som säljs som tillbehör.

Flexi+ 2.0 kanalerFörbättrad åtkomst till kanaler
Infästningens nya design ger möjlighet att säkra dosan med både regelfäste och skruvar genom kanalen på undersidan. Detta bidrar till större flexibilitet i installationen.

.

 

Nytt brandcertifikat för enkeldosor
Nytt certifikat gör brandklassificerade installationer möjliga med enkeldosor även i EI30- och EI60-väggar konstruerade med standardgipsskivor, i enlighet med väggleverantörernas riktlinjer. Installationen är certifierad av RISE FR i Norge och ett utkast till certifikat ingår.

ELKO FLEXI+ 2.0