Huvudsyftet med produkter från ELKO är att göra elektriciteten tillgänglig för användarna på ett så komfortabelt och miljömässigt riktigt sätt som möjligt. Vi strävar alltid efter att ombesörja ren och effektiv produktion i alla led. Minskad miljöpåverkan uppnås genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och genom lång livslängd på installerade produkter.

En kedja av miljömedvetna val

Produkter från ELKO framställs av de bästa tillgängliga råmaterial, inte bara tekniskt utan också miljömässigt. Produkter tillverkas inom, eller nära Norden av miljömedvetna leverantörer. Detta säkerställer ett minimum av transporter vid leverans till den nordiska marknaden. Produkter packas och distribueras i kartonger framställda av återvunnet material. Pallarna slås in i återvinningsbar plast. ELKO har ett kontinuerligt fokus på att uppnå en minimal resurs- och materialförbrukning.

Det här gör vi på ELKO
  • följer alla miljökrav i Reach, RoHs och Elretur och WEEE direktivet
  • produktionen är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 och ISO 50001 certifieringar.
  • har ett kontinuerligt miljöarbete med Byggvarubedömningen och Sunda Hus.
  • erhåller miljödokument på alla produkter.

ELKO har särskilt åtagit sig att
  • anpassa sig till gällande föreskrifter för miljön.
  • producera produkter och lösningar som tar hänsyn till miljön genom en miljövänlig process.
  • erbjuda kunderna produkter och lösningar som är säkra, energisnåla och miljövänliga.

Läs mer i vår folder Hållbara produkter (PDF, 2MB)

Miljöinitiativ för renare hav

ELKO tar ett stort och viktigt kliv framåt i arbetet för mer hållbara alternativ i elbranschen och lanserar ELKO Ocean Plastic,en serie elartiklar producerade av återvunnen havsplast från övergivna fiskenät.
Läs mer på: www.elkooceanplastic.se